OBRADNI CENTRI QUADRA

QUADRA ima primenu ne samo u građevinarstvu (pregradni zidovi, vrata i prozori, montažne konstrukcije od aluminijuma) nego i u najrazličitijim granama industrije, kao na primer: proizvodnja automobila, kamiona, šinskih vozila, plovila i svuda gde je potrebno obaviti precizne obrade na profilima od aluminijuma, čelika i PVC-a.

QUADRA L1 – obradni centar sa 12 osa – još jači, brži i prilagodljiviji. Sa 12 osa, 4 ili 6 elektrovretena za obradu i testerom Ø600, moguće je obavljati najraznovrsnije obrade na profilu kao što su: frezovanje, bušenje, urezivanje navoja, odsecanje, rezanje V ivica na profilima dužine i do 16 metara.

Pored ovog modela postoje još i kompleksiniji modeli QUADRA L2 i L3.

Više informacija na www.emmegi.com

logo-este-team-01