SERVISNA SLUŽBA

ESTE TEAM DOO

Potreba za lokalnom servisnom podrškom nametnula se kao obaveza sa prvom prodatom mašinom iz oblasti CNC tehnologije sada već daleke 2005. godine. Tada je i formirana Servisna služba u okviru ESTE TEAM DOO sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija. Ovakav geografski položaj u centru regiona omogućava našim tehničarima da u najkraćem roku pruže direktnu tehničku pomoć klijentima iz bilo kog kraja Jugoistočne Evrope.

Prioritet tehničke službe ESTE TEAM DOO je pružanje brzih i kvalitetnih post prodajnih usluga kada i gde je to potrebno. Vršimo instalacije novih mašina, obuku operatera za rad na njima kao i servisne intervencije po potrebi. Ova služba je takođe zadužena i za naručivanje rezervnih delova i telefonsku asistenciju a sve to da bi naši klijenti bili u mogućnosti da neometano obavljaju svoje radne aktivnosti.

Radove obavljaju sertifikovani serviseri koji su obučeni u trening centrima proizvođača opreme.

AKTIVNOSTI SERVISNE SLUŽBE

MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD MAŠINA

ODRŽAVANJE
OPREME

TELEFONSKA
PODRŠKA

OBUKA
OPERATERA

KONSULTANSKE
USLUGE

Popravke se vrše uz upotrebu originalnih rezervnih delova preporučenih od strane proizvođača opreme.

Trenutno servisnu službu ESTE TEAM DOO čine 3 visoko stručna servisera i 2 administrativna referenta, koji funkcionišu kao tim sa ciljem da klijentima pruže maksimalno brzu i kvalitetnu uslugu, bilo da se radi o instalaciji, obuci, popravci, ili naručivanju rezervnih delova i alata.

Konstantna obuka da bi se pratio tehnološki napredak naših ino-partnera, vodećih svetskih proizvođača mašina iz svojih sektora, neophodan alat i PC oprema, kao i vozila, samo su deo ulaganja u servisnu službu.

Naravno, sve to bez kvalitetnog i posvećenog osoblja nije moguće, pogotovo imajući u vidu profil jednog servisera, koji mora biti veoma svestran, veoma dobro poznavati ne samo mašine i materijal koji se obrađuje, već i mehaniku, informatiku, pa i strane jezike i imati osećaj za prenošenje znanja drugima.

S ponosom ističemo da je tehnička služba ESTE TEAM DOO angažovana i van našeg regiona kada to lokalne obaveze dopuste. Zahvaljujući svojoj tehničkoj obučenosti ali i odličnom poznavanju stranih jezika, naši serviseri pružaju svoje stručne usluge klijentima. Do danas je instalirano više stotina mašina u skoro 30 zemalja sveta, od Švedske na severu do Angole na jugu i od SAD do Irana.

logo-este-team-01