Servis

service

Potreba za lokalnom servisnom podrškom nametnula se kao obaveza sa prvom prodatom mašinom iz oblasti visoke tehnologije. Tada je i formirana lokalna Servisna služba u okviru ESTE TEAM d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija. Ovakav geografski položaj u centru regiona omogućava našim tehničarima da u najkraćem roku pruže direktnu tehničku pomoć klijentima iz bilo kog kraja Jugoistočne Evrope.

Prioritet tehničke službe ESTE TEAM d.o.o. je pružanje brzih i kvalitetnih post prodajnih usluga kada i gde je to potrebno. Vršimo instalacije novih mašina, obuku operatera za rad na njima kao i servisne intervencije po potrebi. Ova služba je takođe zadužena i za naručivanje rezervnih delova i telefonsku asistenciju a sve to da bi naši klijenti bili u mogućnosti da neometano obavljaju svoje radne aktivnosti.

S ponosom ističemo da je tehnička služba ESTE TEAM d.o.o. angažovana i van našeg regiona, tako da su naši tehničari do sada izvršili više od 100 instalacija i veliki broj servisnih intervencija u skoro 30 zemalja sveta a pogotovo u zemljama Bliskog istoka gde, zahvaljujući svojoj tehničkoj obučenosti ali i odličnom poznavanju stranih jezika, pružaju tehničke usluge klijentima.