PRAVOLINIJSKE FAZETIRKE

GAMMA serija u opsegu od 7 do 14 motora za izradu fazete na staklu, u zavisnosti od potrebne debljine, brzine rada kao i finalnog kvaliteta obrade, elektronske ili sa kompjuterskim upravljanjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GAMMA 8 GAMMA 613 PC GAMMA 723 PC GAMMA 743 PC
Broj motora 8 10 12 14
Brzina obrade (m/min) 0,5 – 4 0,5 – 4 0,3 – 5 0,3 – 5
Min. dimenzija (mm) 110×110
(40×40)
110×110
(40×40)
110×110
(40×40)
110×110
(40×40)
Ugao fazete °
(standard)
3 – 45 3 – 45 3 – 45 3 – 45
Ugao fazete °
(opcioni)
3 – 25 3 – 25 3 – 25 /
Širina fazete (mm) 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Debljina stakla (mm) 3 – 20 mm 3 – 25 mm 3 – 25 mm 3 – 25 mm
Snaga (kW) 18 23 32 32

Više informacija na www.adeliolattuada.com

logo-este-team-01