2018

Dobijeno zastupstvo kompanije MONTRESOR, Italija, polirke za kamen sa višedecenijskom tradicijom.