DIAMUT

ALATI ZA OBRADU KAMENA

DIAMUT je italijanski proizvođač alata za obradu kamena, keramike i stakla sa iskustvom dužim od 30 godina. Od 2002. godine posluje u okviru multinacionalne kompanije BIESSE SpA (kao i INTERMAC), što omogućuje konstantna ulaganja u opremu i kvalitet proizvodnih procesa, globalni razvoj i plasman proizvoda na svetska tržišta. DIAMUT danas u svojoj fabrici u mestu Lugo (RA), Italija, proizvodi alate za gotovo sve tipove mašina vodećih svetskih proizvođača iz već navedenih sektora kao i specijalne alate po narudžbini kupca.

Primena naprednih tehnoloških rešenja tokom procesa proizvodnje alata u kombinaciji sa ekspertskim znanjima personala kompanije DIAMUT čine ključ pri dostizanju najviših standarda kvaliteta u sektoru proizvodnje alata.

Evo nekih od inovativnih proizvoda kompanije DIAMUT koji se koriste u mašinskoj obradi kamena:

• Burgije za CNC mašine
• Freze za CNC mašine
• Alati za kuhinjske radne ploče
• Periferni brusevi za CNC mašine
• Alati za pisanje i izradu reljefa
• Alati za poliranje ivica
• Alati za izradu spomenika
• Testere za CNC mašine
• Alati za obradu Dektona
• Alati za obradu sinterovanih materijala

DIAMUT proizvodi se podvrgavaju konstantnoj kontroli kako bi se garantovali kvalitet, funkcionalnost, pouzdanost i bezbednost. Kontrola kvaliteta se odnosi na dva ključna aspekta, geometriju alata (profil, dimenzije, balansiranje) i metalurške karakteristike (tip legure, površinska tvrdoća, odsustvo mikroskopskih defekata).

Kompletna ponuda alata i pomoćnog pribora za najvažnije primene u obradi kamena, za industriju nameštaja, građevinsku industriju kao i za izradu spomenika.

Više informacija na www.diamut.com

logo-este-team-01