MOVETRO

MOVETRO, Italija – Automatski magacini i utovarni sistemi za skladištenje i rukovanje staklom. MOVETRO ne samo da proizvodi i ugradjuje automatske sisteme, već ide i korak napred, vršeći kompletno povezivanje i integraciju svojih proizvoda sa postojećim linijama za obradu stakla. Najvažniji proizvodi su poluautomatski i automatski klasifikatori za skladištenje velikih količina stakla na malom prostoru, utovarni sistemi, teleskopski i šatl sistemi za stakla svih veličina.

MOVETRO je 2017. postao sastavni deo kompanije INTERMAC, što danas predstavlja veliku prednost pri formiranju modernih fabrika. Movetro danas nudi kompletnu paletu pametnih sistema za skladištenje i manipulisanje staklom, koji se mogu u potpunosti integrisati sa reznim linijama bilo kog proizvođača.

Više informacija na www.movetro.eu

logo-este-team-01