PEĆI ZA LAMINIRANJE

Tehnologija se zasniva pre svega na laminiranju EVA folijama, moguće je raditi sa bilo kojom vrstom umetaka, papirnih, tekstilnih i tehničkih. Proizvode se i sistemi za laminiranje PVB folijama, bez upotrebe autoklava, toplog tunela, klima sobe za čuvanje materijala. Mašine mogu biti sa jednom ili više komora za laminiranje, najmanji je model sa jednom, najveći sa 4 komore, mada po želji i zahtevu kupca može biti proizveden i sa više od 4 komore.

LAM PRO model 32 x 23 model 46 x 30
Vakuum vreća 300cm x 200cm Vakuum vreća 430cm x 270cm
– 1 komora za zagrevanje
– 1 silikonska vakuum vreća
kapacitet 4,8m2 /ciklus kapacitet 11,6m2/ciklus
LAM PRO TETRA model 40 x 28 model 50 x 28 model 60 x 32
Vakuum vreća
380cm x 260cm
 Vakuum vreća
480cm x 260cm
Vakuum vreća
580cm x 300cm
– 4 komore za zagrevanje
– 4 silikonske vakuum vreće
kapacitet
7,9m2/ciklus
kapacitet
10,0m2/ciklus
kapacitet
13,9m2/ciklus
HST/ HST + LAMY model 45 x 25 model 60 x 32
Vakuum vreća 430cm x 230cm Vakuum vreća 580cm x 300cm
– 1 komora za zagrevanje
Za ispitivanje kvaliteta kaljenih stakala, može se raditi i laminiranje
kapacitet HST = 4,5 t stakla/ciklus kapacitet HST = 5,8 t stakla/ciklus
PUJOL 100 – KONTINUALNA PEĆ model 40 x 28 model 50 x 28
Vakuum vreća 380cm x 260cm Vakuum vreća 480cm x 260cm
– 2 komore za zagrevanje
– 2 silikonske vakuum vreće
kapacitet 7,9m2/ciklus kapacitet 10,0m2/ciklus
Može se raditi i sa određenim tipovima PVB ciklus laminiranja, u svakoj komori, za stakla
6mm + 6mm traje 45 minuta!
ciklus laminiranja, u svakoj komori, za stakla
8mm + 8mm traje 70 minuta!
PUJOL 100 PVB + model 40 x 28 model 50 x 28
Vakuum vreća 380cm x 260cm Vakuum vreća 480cm x 260cm
– 2 komore za zagrevanje
– 2 silikonske vakuum vreće
stvarni kapacitet u svakom ciklusu laminiranja
= 16 m2 u obe komore
stvarni kapacitet u svakom ciklusu laminiranja
= 20,0m2 u obe komore
Može se raditi sa bilo kojom vrstom materijala za laminiranje stakala, EVA,  PVB folijom, kao i sa PU folijama ciklus laminiranja, sa EVA folijama, u obe komore, za stakla 6mm + 6mm traje 45 minuta! ciklus laminiranja, sa EVA folijama, u obe komore, za stakla 8mm + 8mm traje 70 minuta!

Više informacija na www.hornospujol.com  

logo-este-team-01