CNC OBRADNI CENTRI

TKE su CNC obradni centri sa 3,4 ili 5 osa i pokretnom nosećom strukturom, projektovani za bušenje, glodanje i urezivanje navoja na profilima i komadima izrađenim od aluminijuma, PVC-a, lakih legura i čelika. Pokretni deo mašine se sastoji od noseće strukture sa zupčastom letvom. Elektrovreteno snage od 5,5 do 10kW omogućava obradu sa optimalnim rezultatima u pogledu brzine i preciznosti, uključujući i veoma zahtevne radove.

Neke od ovih mašina mogu da funkcionišu u dvostrukom režimu, čime je omogućeno da se vreme prekida rada mašine svede na minimum, budući da se zamena i postavka komada vrše istovremeno.

Takođe postoji mogućnost obrade različitih obradaka u dve radne zone. Za obradu u jednoj zoni preporučuje se verzija fiksnog automatskog magacina alata sa 4/8 pozicija. Pored nje, dostupna je i verzija mobilnog magacina sa 12 pozicija, koji omogućava brzu izmenu alata i preporučuje se za rad u dve zone. Radna jedinica je opremljena i zaštitnim vratima koja pored zaštite operatera, takođe smanjuju buku u okruženju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TKE 943 TKE 944 TKE 984 TKE 985
Broj osa 3 4 4 5
Dužina (m) 4/7 4/7 6/8 8/10
Snaga elektrovretena (kW) 5,5 (8,5) 8,5 9,0 10,0
Broj obrtaja (o/min) 18.000 24.000 24.000 22.000
Prihvat alata ISO 30 ISO 30 HSK 63F HSK 63F
Magacin alata 4/8/12 4/8/12 (14+14)/16 (14+14)/16

Više informacija na www.tekna.it

logo-este-team-01